Metody leczenia

W naszym centrum aktywnej rehabilitacji opieramy się głównie o indywidualną pracę z pacjentem z wykorzystaniem specjalistycznych metod, między innymi:

  • terapia INDIBA activ,
  • techniki tkanek miękkich,
  • terapia manualna,
  • metody powięziowe w oparciu o model FDM,
  • neuromobilizacje,
  • PNF,
  • kinesiotaping,
  • terapia wisceralna.
Zadzwoń!